Що таке геріатрія? Профілактика та лікування хвороб похилого віку

Геріатрія походить від грецьких слів gérōn – старий та iatréia – лікування. Геріатрія – це окремий розділ геронтології (науки про старість). Геріатрія вивчає, а також займається профілактикою та лікуванням хвороб, пов’язаних зі старістю, оскільки деякі захворювання зазвичай дають про себе знати саме у похилому віці. Яскравий приклад – хвороба Альцгеймера. Як правило, вона виявляється у людей, які перейшли 65-річний рубіж.

Перед геріатрією як галуззю клінічної медицини стоїть завдання з’ясувати можливості нормалізації обмінних і фізіологічних процесів у старіючих організмах. Старість не виникає миттєво. У науковому світі під явищем старіння розуміють сукупність морфологічних, біохімічних, функціональних і психічних змін, які виникають у процесі життя. Вони поступово розвиваються та несуть собою незворотні зміни структур та функцій будь-якої живої істоти.

На даний момент в Україні дослідженням проблем старіння займається Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України. Цей інститут координує експериментальні медико-біологічні, клінічні та соціально-гігієнічні роботи, які проводяться з проблеми старіння у різних наукових та практичних колективах України.

люди похилого віку в спеціалізованій установі

В Україні функціонують державні геріатричні центри, де люди похилого віку можуть отримати консультативно-діагностичну та медичну допомогу. Приватних геріатричних установ в Україні налічуються одиниці. При цьому слід відрізняти геріатричний центр від звичайного будинку для людей похилого віку. У той час як будинок для людей похилого віку є закладом виключно соціальним і може не надавати медичних послуг, геріатричний центр — заклад медичний. Для набуття статусу геріатричного центру заклад повинен мати ліцензії на надання медичних послуг, у тому числі в галузі геріатрії.

Геріатрія виникла як окремий медичний напрямок, оскільки в різних галузях медицини є свої наукові та практичні проблеми, які пов’язані зі старінням (наприклад, у психіатрії, офтальмології, стоматології, оториноларингології, урологи, хірургії тощо).

літня жінка та медсестра

На даний момент вже існує безліч спеціальностей, пов’язаних з геріатрією:

  • геріатрична реабілітація – зосереджена на фізіотерапії для людей похилого віку;
  • геріатрична психіатрія – займається вивченням та лікуванням таких старечих захворювань, як хвороба Альцгеймера та інші;
  • геріатрична неврологія – займається вивченням та лікуванням неврологічних розладів людей похилого віку;
  • геріатрична кардіологія – займається вивченням та лікуванням серцевих захворювань у людей похилого віку;
  • геріатрична нефрологія – займається вивченням та лікуванням ниркових захворювань у людей похилого віку;
  • геріатрична ревматологія – займається вивченням та лікуванням ревматичних захворювань людей похилого віку;
  • геріатрична стоматологія – спеціалізується на вивченні та лікуванні стоматологічних проблем людей похилого віку;
  • геріатрична онкологія – займається вивченням та лікуванням онкологічних захворювань людей похилого віку;
  • геріатрична дерматологія – займається вивченням та лікуванням шкірних захворювань у людей похилого віку;
  • геріатрична фармакотерапія – зосереджена на лікарських засобах для людей похилого віку, вивчає особливості впливу різних лікарських засобів на старіючий організм, а також веде пошук біологічно активних речовин боротьби з передчасним старінням організму.

Залишити коментар: